VİP Koruma Hizmeti; muhtemel bir eylemin gerçekleştirilmesini zorlaştırıcı ve önleyici nitelikli, bilgi toplama, planlama ve elektronik destek unsurlarını içeren 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasasına uygun olarak, üniformasız özel güvenlik personeli tarafından verilen geniş kapsamlı ve sürekli bir hizmettir.

02

vip-02